2. Tom Cruise

Tom sa tesne pred ukončením posledného ročníka na strednej škole rozhodol venovať iba herectvu. Zdá sa, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké mohol urobiť. Dnes je z neho svetoznámy umelec, ktorému sa hrnie jedna pracovná ponuka za druhou.

Pokračovanie na ďalšej strane.
Pokračovanie na ďalšej strane.
Zdroj: Emmanuel Wong