POUŽÍVAJTE VEREJNÚ DOPRAVU

Nie kvôli tomu, že by to bolo dvakrát pohodlné, ale preto, že je to autentické. Každé miesto má verejnú dopravu riešenú iným spôsobom – niektoré chaoticky, iné zas špičkovo či zážitkovo. Každopádne, je to spôsob, ako sa zoznámiť s novým mestom a všímať si aj maličkosti, ktoré by ste počas šoférovania prehliadli.

Pokračovanie na ďalšej strane.
Pokračovanie na ďalšej strane.
Zdroj: Shutterstrock