Počula som – v rôznych obmenách – túto historku aspoň stokrát: našinec, presťahovavší sa za vidinou lepšieho živobytia do západne loženej krajiny je po niekoľkých pokusoch zapojiť sa do miestneho spoločensky konverzačného toku priateľsky napomenutý: tu sa ľudia nesťažujú. To si odvykni. Tu sa na seba usmievame a máme pozitívny prístup. A pravda je, že mi je srdečne jedno, či je pokladníčka v potravinách nabrífovaná od šéfa alebo má skutočný záujem: keď sa ma s úsmevom spýta, aký som mala deň, nálada mi stúpne o tridsať stupňov.

Tu sa na seba usmievame a máme pozitívny prístup. A pravda je, že mi je srdečne jedno, či je pokladníčka v potravinách nabrífovaná od šéfa alebo má skutočný záujem: keď sa ma s úsmevom spýta, aký som mala deň, nálada mi stúpne o tridsať stupňov.
Zdroj: Desigual