Čas nemôžete mať, dať, nemôžete ho posúvať a zároveň ho vnímate relatívne, podľa toho akú činnosť robíte, alebo s kým čas trávite. Čo alebo koho odsúvate, ak hovoríte, že nemáte čas? Čo je za tým spojením?

Práve tým vyjadrujete, aké máte hodnoty a čo je vašim cieľom. Aké sú preferencie a čo je pre vás dôležité. Pri tvrdení, že nemáte čas napríklad na to, aby ste sa venovali sami sebe, vyjadrujete aj to, že nie ste pre seba dôležitá a svoju pozornosť a energiu vynaložíte napríklad na upratovanie, či činnosť, ktorá sa vám zdá hodnotnejšia.

Skúste sa sami seba spýtať, ak sa budete nabudúce rozhodovať, ako naložíte s časom, či to, ako ho strávite, si budete pamätať o týždeň. Či osoba, ktorej venujete svoju pozornosť, si bude pamätať tie chvíle strávené spolu alebo umytú podlahu, či riady.

Zastavte sa na chvíľu a popremýšľajte nad tým, či všetko, čo je podľa vás nevyhnutné urobiť, musíte robiť samé. Ak je niekto, kto to urobí aspoň na 80% a vás odbremení, berte to, aj keď to nebude vašich 100%. Každého 100% je totiž iných. :) Viac o nájdení rovnováhy tela, mysle a duše si vypočujte v podcaste Zuzky a Mirky TU.

EMMA BALLANCE