Bruno Mars

Americký spevák, skladateľ a lámač ženských sŕdc sa pravým menom volá Peter Gene Hernandez.

Getty Images

​Pokračovanie na ďalšej strane