Keď sa povie influencer, napadne ti niečo pozitívne alebo negatívne?
„Neutral. Myslím, že kedysi sa to volalo opinionmaker, respektíve mienkotvorca. Nový pojem to získalo pravdepodobne v spojení so sociálnymi sieťami.“

Akýmisi predskokanmi influencerov ste pred vyše 20 rokmi boli aj vy s Kontrafaktom, veď ste prostredníctvom svojho rapu dávali odkazy mladým a v mnohom ich viedli, ovplyvňovali... Vnímali ste to tak?
Najskôr sme to tak nevnímali a snažili sme sa len vykričať do sveta, čo si naozaj myslíme, zároveň sme istým spôsobom hľadali hranice slobody prejavu, ale nakoniec sme podľa mňa vždy, aj v textoch, nabádali na správnu cestu. Cestu domov. Podľa mňa v rape je dôležitejší charakter interpreta ako v iných žánroch, keďže rap je veľmi osobný. Je to dvojsečná zbraň.

Pokračovanie na ďalšej strane.