Pozvaní hostia sa obliekli do farieb z Fitzpatrickovej stupnice, ktorá klasifikuje farbu ľudskej pokožky. Do týchto farieb vydekorovali aj priestory bratislavského ENVYxPriveé loungu, ktorý oslavoval svoje piate narodeniny. Welcome drink v laboratórnej skúmavke symbolizoval, že celú novú kozmetickú značku odborníci z ENVY naformulovali a vyrobili sami na Slovensku.

Majiteľka Natália Selveková hrdo poďakovala celej plejáde odborníkov, ktorí sa na výrobe SIMPL THERAPY podieľali a za krstnú dcéru si symbolicky vybrala svoju dcéru Nikol. Bol to krásny večer, o čom svedčí i priložená fotogaléria.