Malária mu spôsobila vážne problémy

Profesor bol na poslednej misii v Kambodži, kde dostal už piatykrát maláriu. Tá na ňom zanechala vážne a trvalé následky.

"Keď som dostal cerebrálnu maláriu, potom som už mimo Európy necestoval. Pol mozgu mi odumrelo. Ja idem len na polovičný výkon mozgu, štvrtinový výkon pamäte a polovičný výkon zraku. Tá malária zanechala stopy, no ja sa nesťažujem. Dokonca si myslím, že už som mal byť na druhom svete," povedal profesor Krčméry ešte v roku 2021.

Vladimír Krčméry pomáhal ľuďom v zaostalých krajinách.
Zdroj: Oles Cheresko