Estetika i funkčnosť chrupu

Počas života sa vzhľad našich zubov mení - sfarbujú sa, štiepia, rotujú a skláňajú sa, prípadne ich môžeme aj stratiť. Návšteva estetického stomatológa nám dáva možnosť vylepšiť a rozžiariť si svoj úsmev. Ak patríte k ľudom, ktorí si pri úsmeve zakrývajú ústa, potom práve pre vás je Digital Smile Design tým pravým riešením. Ide o komplexný život meniaci zákrok pre pacientov, ktorí majú pocit, že nemajú pekné zuby a často sa boja čo i len usmiať. „Vždy navrhujeme najmenej invazívne riešenie v závislosti od veku pacienta a, samozrejme, v závislosti od miery estetickej deštrukcie,“ hovorí MUDr. Valéria Michnová z bratislavskej dentálnej kliniky ArtDentistic. Celkový Digital Smile Design nie je však iba o estetike, ale v prvom rade o funkčnosti celého chrupu.

Estetika i funkčnosť chrupu vďaka Digital Smile Design.
Zdroj: ArtDentistic

Digital Smile Design

„Digital Smile Design je pre nás práve tým komunikačným nástrojom, ktorým môžeme pri navrhovaní vytúženého úsmevu jednotlivca dosiahnuť excelentnosť. Pacient sa v tomto procese môže stať spolutvorcom svojho nového úsmevu,“ spresňuje MUDr. Valéria Michnová a dodáva, „mnohí ľudia majú v súčasnosti jasnú predstavu, ako by mal ich nový úsmev vyzerať. Absolvovaním konzultačného vyšetrenia dokážeme na našej klinike túto ich predstavu zvizualizovať softwérovo a aj vytvoriť priamo v ich ústach návrh budúcich zubov, ktorý si dokážu fyzicky vyskúšať. Zároveň dokážeme reprodukovať tento dizajn s absolútnou presnosťou vo finálnej estetickej rekonštrukcii.“

Dentálna klinika ArtDentistic.
Zdroj: ArtDentistic

Nový úsmev vždy s očakávaným výsledkom

„Počas prvej konzultácie s pacientom zistíme jeho potreby a predstavy o tom ako by mal jeho nový úsmev vyzerať. Urobíme komplexné dentálne vyšetrenie, kde sa zhodnotí stav jeho chrupu a navrhne riešenie, ktoré by bolo pre pacienta esteticky i zdravotne najvhodnejšie,“ hovorí MUDr. Valéria Michnová. „Následne urobíme sken hornej a dolnej čeluste, špeciálne fotky, video a CT záznam, aby sme už o pár dní pacientovi mohli ukázať, ako budú jeho nové zuby vyzerať priamo v jeho ústach. Budúci design jednoducho ‚priložíme‘ pacientovi na vlastné zuby a urobíme video. Ak pacient schváli tento design, objasníme mu, čo treba urobiť pre to, aby mal práve takéto krásne zuby,“ uzatvára MUDr. Michnová. Samotná úprava zubov sa uskutočňuje len v takom rozsahu, aby sme dosiahli vytúžený a očakávaný výsledok a práve preto pacient po nasadení odchádza z kliniky s úplne novým žiarivým úsmevom podľa vlastných predstáv.
www.artdentistic.sk

Dentálna klinika ArtDentistic.
Zdroj: ArtDentistic