Podporujeme požiadavky iniciatívy Ide nám o život na vládu a parlament:

● prijatie zákona o životnom partnerstve, vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom
● zabezpečenie dôstojnej medicínskej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov,
● vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takého výroky v parlamente,
● konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestných činov z nenávisti a predchádzaní takýmto trestným činom,
● systematická podpora vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku)

Ak chcete aj svojím hlasom podporiť spravodlivosť a ochranu pre všetkých, celé znenie výzvy aj možnosti, ako sa zapojiť nájdete na webe www.idenamozivot.sk

Ide nám o život
Zdroj: Ide nám o život