Svoju manželku volám bejb. Už ani neviem, ako to vzniklo, sme spolu 20 rokov. Ale je to krátke a výstižné.
Karol, 46, kreatívec

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE