V súčasnej modernej spoločnosti síce prevláda „sloboda“, no stereotypy spojené s partnerským životom pretrvávajú. Ako sa objavili? Len si spomeňte na detské rozprávky o princeznách, ktoré čakajú na princa na bielom koni, na postoje našich rodičov, ktorí rovnako „zdedili“ určité vzory, či na školský poriadok rôznych režimov, ktoré „ovládali“ dobu…

„Predsudok je názor založený na nejakom druhu poznania, ktorý je vo svojej podstate nepresný alebo skreslený. V psychológii tento pojem znamená stereotyp voči niekomu pre jeho príslušnosť k určitej skupine alebo kategórii,“ hovorí psychologička Viktória Turovská. A v partnerských vzťahoch medzi mužom a ženou to platí dvojnásobne!

V dokonalých pároch nie sú žiadne hádky

Idylické vzťahy pravdepodobne existujú, no sú mimoriadne zriedkavé. Ak vám kamoška bude tvrdiť, že sa so svojím partnerom v živote nepohádala, nech vám začne pípať červená kontrolka! S týmto vzťahom rozhodne nie je niečo v poriadku... Konflikty a hádky sú prirodzenou zložkou každého partnerského spolužitia a ich zvládanie je dôležitou súčasťou ich zdravého vývoja.

Sú mimoriadne potrebné! Konštruktívne hádky, pri ktorých partneri dokážu otvorene diskutovať o svojich pocitoch a potrebách, počúvať sa navzájom a hľadať spoločné riešenia, môžu viesť k rastu, posilneniu vzťahu, dokonca aj k prehĺbeniu intímneho spojenia. Nepodceňujte preto svoje emócie. „Je dôležité nebagatelizovať emócie partnera a namiesto toho sa snažiť pochopiť jeho pohľad a empaticky reagovať. Tým sa vytvára priestor na väčšiu emocionálnu blízkosť a porozumenie,“ konštatuje psychologička.

„A na druhej strane neverte tomu, čo sa vám na prvý pohľad zdá ako ideálne a dokonalé – nie ste oboznámení s celým životom páru. Dobrým príkladom sú hudobníci Beyoncé a Jay-Z. Zdá sa, že v histórii ich vzťahu bolo všetko. Ale stále sú spolu. Pýtate sa, aké je tajomstvo? Schopnosť počúvať, odpúšťať a spolupracovať na vašom vzťahu,“ tvrdí.

Konflikty a hádky sú prirodzenou zložkou každého partnerského spolužitia.
Zdroj: Shutterstock

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE