Ženy sú z Venuše a muži z Marsu. O tom ste už určite počuli. Názov knižného bestsellera, ktorý bol preložený do viac ako päťdesiatich jazykov sveta, akosi „zľudovel“ v nejednej slovenskej domácnosti. Áno, odlišujeme sa azda vo všetkých oblastiach života. V komunikácii, v pocitoch, v zmýšľaní aj v každodenných reakciách či rozhodnutiach. No hoci vieme, že sme z dvoch odlišných planét, ten, ktorému sme na začiatku hovorili „spriaznená duša“, dnes rozpráva úplne cudzím jazykom. Nerozumejú, čo chceme, po čom túžime, a najväčší prešľap je, keď náhodou nevedia, na čo práve myslíme. Hoci na to neprišiel ani samotný Freud ani po dlhých štyridsiatich rokoch výskumu.

♥ Za všetko môže... mozog

Použijem na úvod niečo z mužskej reči. „Všetko sa dá rozumne vysvetliť, drahá!“ A nielen jeho nočné výlety po miestnych pohostinstvách. Vysvetliť sa dá najmä príčina tých nanoplanetárnych rozdielov medzi mužskou a ženskou logikou. Tkvie totiž v samotnom mozgu – v ľavej a pravej hemisfére, ktorú má každý ľudský jedinec inak vyvinutú. Každá z nich inak vníma a spracúva podnety z vonkajšieho okolia. Preto to „skreslené“ vnímanie situácie. Teraz síce nahrám chlapom, ich mozog je ťažší o 150 gramov a má o 14 % viac mozgovej hmoty, no na obranu žien toľko, že vedecké výskumy potvrdili, že Einstein mal podpriemernú veľkosť mozgu, „smiešnych“ 1 230 g (priemerná váha ľudského mozgu je 1 300-1 400 g). Takže jeho genialita s veľkosťou mozgu rozhodne nesúvisela (keďže muži si tak strašne radi niečo porovnávajú). Dôležitá je hustota neurónov v mozgu a ich vzájomné prepojenie v neurónových okruhoch, ktoré vykonávajú určitú funkciu.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE