PRI PÍSANÍ PÔSOBÍTE ÚPLNE INAK AKO KEĎ ROZPRÁVATE

Toto býva problém hlavne pri nových vzťahoch. Prvotná ostýchavosť a spôsobuje našu neistotu pri rozhovore, zato pri písaní dokážeme byť sama sebou. To je ten lepší prípad. Často sa však stáva, že sa pri písaní hráme na niekoho, kým ani nie sme. Pravdou je, že to nepôsobí vôbec lákavo. Žiadny muž nechce dokonalú dopisovateľku, keď večer má pri sebe ženu s chladným správaním. Ak chcete byť v začiatkoch opatrná, buďte opatrná vo všetkých smeroch. Určite to pôsobí oveľa lepšie než dvojitá osobnosť.

Pokračovanie na ďalšej strane.