Za posledné dni sa slovo koronavírus stal jedným z najčastejšie skloňovaných slov v našej histórii. Vírus už zasiahol takmer všetky krajiny sveta. WHO vyhlásila aktuálny stav za pandémiu a na Slovensku vládne mimoriadna situácia. Mnohí si však tieto kroky zamieňajú so stavom zúfalstva či dokonca s vojnovým stavom. No napriek tomu, že situácia je vážna, posledné, čo nám pomôže, je podliehať panike. Namiesto toho by sme mali všetci k tejto situácii pristupovať zodpovedne a mali by sme dodržiavať kroky, ktorými ochránime nielen seba, ale aj svojich blízkych. Tu je preto krátke zhrnutie toho prečo a aké opatrenia by sme mali dodržiavať.

PREČO?

1. Ako prvú vec si treba uvedomiť, že ak nebudeme dodržiavať opatrenia, situácia môže nabrať naozaj rýchly a negatívny spád. Pri ignorovaní pravidiel sa totiž počet nakazených každý tretí deň zdvojnásobí. Áno, najskôr bude z jedného nakazeného chorých „len pár ľudí“, ale kam sa takýmto počínaním dostaneme počas nasledujúcich týždňov či dokonca mesiacov?

2. Každý nakazený koronavírusom môže pri nedodržiavaní pravidiel nakaziť v priemere 2 – 3 ľudí. Presne je toto číslo na úrovni 2,5. Pozitívnou správou je, že svojím konaním môžeme toto číslo zmenšiť. Ono totiž vzniká ako súčin dvoch čísel – prvé vyjadruje vlastnosť samotného vírusu, ktorú ovplyvniť nevieme, ale to druhé číslo – to už zmeniť vieme. Vyjadruje totiž vlastnosť prostredia, v ktorom sa vírus šíri. Znížiť ho môžeme, napríklad dobrou hygienou a dodržiavaním všetkých odporúčaných opatrení. Naším cieľom je pritom znížiť pôvodné číslo 2,5 pod hranicu 1,0, čoho výsledkom bude, že každý nakazený vírusom nakazí menej ako jedného človeka a vírus sa postupne vytratí.

3. Okrem svojho blaha by sme sa v takejto situácii mali dívať aj na dobro nás všetkých, málokto si totiž uvedomuje, že zdravotný systém každej z postihnutých krajín, má určité limity. Kapacitné a aj personálne, a tie sa nedajú len tak preskočiť. Vážny problém, ktorý teda môže nastať je ten, že nemocnice jednoducho nebudú schopné poskytnúť zdravotnú starostlivosť v takej miere, v akej bude potrebné, a nie každému, kto bude potrebovať napojenie na respiračné prístroje, budú aj poskytnuté. Preto sa musíme spoločne snažiť o to, aby sa vírus nešíril neprimerane rýchlym tempom.

Pokračovanie na ďalšej strane.