Cievna mozgová príhoda každoročne postihuje až 11- tisíc Slovákov! 

Spomedzi všetkých chorôb sú najrizikovejšie tie, ktorými hovoríme „tichý zabijáci“. Medzi ne patrí aj cievna mozgová príhoda, ktorá postihuje rovnako ženy aj mužov v akomkoľvek veku. Čo je však najalarmúcejšie je fakt, že pribúdajú pacienti vo veku od 20 do 44 rokov. Prichádza nečakane, a jej následky môžu byť katastrofálne.

Najväčším rizikovým faktorom CMP je vysoký krvný tlak, ktorému mnohí z nás nevenujeme dostatočnú pozornosť, práve kvôli vyťaženému životnému štýlu. Vysoká hladina cholesterolu, pitie alkoholu, drogy či fajčenie patria rovnako k závažným faktorom tejto diagnózy. Pri tom stačí tak málo! Počúvať svoje telo, ktoré nám dáva signály, že sa s ním niečo deje!

Nepodčeňujte signály svojho tela! Najväčším rizikovým faktorom cievnej mozgovej príhody je vysoký krvný tlak.
Zdroj: Shutterstock

 

Máte podozrenie na cievnu mozgovú mŕtvicu? Jednajte TERAZ.

T – Tvár je nehybná, skontrolujte, či sa vie dotyčný usmiať, pískat, vyplaziť jazyk v stredovej línii, mračiť čelo.

E – Evidentné bolesti rúk, skontrolujte, či vie dotyčný obe ruky dvihnúť pred seba do rovnakej výšky a aj ich chvílu udržať zdvihnuté

R – Rečová vada. Vie osoba zrozumiteľne rozprávať?

A – A neváhať...

Z – Zavolajte hneď 155, ak vidíte prvé príznaky.

Európsky deň Cievnej mozgovej poruchy si každoročne pripomína 11. mája. Práve v tento výnimočný dátum sa uskutoční 2. ročník charitatívnej akcie „Beh Neporazených“, do ktorého sa môžu prihlásiť všetci, ktorí chcú pomôcť rodinám s pacientami po NCMP. Viac informácií nájdete na www.porazka.sk

Nenechaj sa poraziť: 2. ročník charitatívneho behu sa uskutoční už čoskoro!
Zdroj: Archív