Sny napriek všeobecnej predstave úzko súvisia s naším prežívaním. Výskumy sú v súčasnosti pomerne konzistentné a psychológovia majú jasno v tom, že sny sú nástrojom nášho podvedomia na spracovanie našich potláčaných alebo nevyjadrených emócií.

„Pri každom sne sa sústreďte na svoje pocity, menej na dej. Dej je druhoradý, najpodstatnejšia je prežívaná emócia. Hľadajte udalosti v bdelom živote, ktoré prežívate a súvisia pre vás s emóciou, ktorá sa prejavovala vo sne. Čím je sen intenzívnejší, tým je emócia pre nás dôležitejšia,“ upozorňuje psychológ Dušan Fábik. Podľa jeho skúseností ľudia najčastejšie potláčajú hnev a nečakane radosť.

Obrazy vo sne treba spájať s tým, čo vám napadne ako prvé. Hľadajte emóciu, ktorá sa vo vašej mysli spája s obrazom, ktorý vidíte. S čím pre vás súvisí napríklad lev. Pre každého človeka znamená niečo iné. Zatiaľ čo niekto sa ho bojí, iný ho obdivuje.

1. Útek
Zdroj: Shutterstock.com

Ľudia, ktorí zvyknú vo sne pred niečím utekať a prežívajú pri tom strach a úzkosť, by mali zdroj týchto emócií hľadať aj vo svojom bdelom živote. Zamyslite sa nad svojím spôsobom života a uvažujte, čo vás môže tak stresovať a doháňať. Je to práca, šéf či vaša rodina?