Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku podľa OECD najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne u nás zomrie na srdcovo-cievne ochorenia asi 25-tisíc ľudí. Z toho dve tretiny úmrtí súvisí so srdcovým zlyhávaním. Práve miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním je na Slovensku veľmi nepriaznivá. Až polovica z nich totiž zomiera v priebehu 5 rokov od stanovenia diagnózy.

Problémom je, že ochorenie sa v mnohých prípadoch odhalí až v rámci prvej hospitalizácie. Odborníci však upozorňujú, že ak by boli lepšie manažované iné ochorenia ako vysoký krvný tlak alebo cholesterol, znížila by sa miera hospitalizácií, úmrtí, ale aj náklady štátu na liečbu a starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Nestačíte s dychom

Srdcové zlyhávanie je stav, pri ktorom srdce z rôznych dôvodov, napríklad nekontrolovanou hypertenziou, prekonaním infarktu myokardu, zoslabne alebo sa zmení tak, že nedokáže vykonávať svoju základnú činnosť, a teda dodávať všetkým orgánom tela potrebné množstvo krvi.

„Pacienti sú slabí, nevýkonní, veľmi rýchlo sa unavia, aj akékoľvek jednoduché aktivity sú sprevádzané dýchavičnosťou. Srdcové zlyhávanie je stav, ktorý si pacienti často zamieňajú s inými ochoreniami alebo dokonca so starnutím. V mnohých prípadoch sa preto diagnóza odhalí až v rámci prvej hospitalizácie, ktorej sa pri neliečených srdcovo-cievnych ochoreniach nedá vyhnúť,“ vysvetľuje doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostka kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH.

Ste v ohrození?

Štatisticky sa srdcové zlyhávanie vyskytuje najmä u seniorov okolo 65. roku života. No nevyhýba sa ani mladším pacientom. U nich môže mať srdcové zlyhávanie súvis s vrodenými alebo počas života získanými ochoreniami.

Pacienti by mali spozornieť, ak sa u nich prejavuje najmä výrazná dýchavica, pri aktivitách, ktoré ešte pred polrokom bez problémov vykonávali. Medzi ďalšie príznaky patrí opuch členkov, v dôsledku zadržiavania vody v tele, celková slabosť a únava.