Baran
Zdroj: shutterstock

1. BARAN
Nebude žiadnym prekvapením, že znamenie Baran je tvrdohlavé. Barani sami najlepšie vedia, ako musí svet fungovať a nič iné neprichádza do úvahy. Najmä vo vzťahoch sa Baran rád ujíma vedenia a partnerovi nedáva priestor odporovať či snažiť sa presadiť niečo iné. Ostáva teda len dúfať, že sa v iných oblastiach dopĺňajú...