Baran (21. marec - 20. apríl)

Silnou povahou a priebojnosťou zrejme nemáte problém prilákať viacerých potenciálnych partnerov. Problém však môže byť, že sa snažíte vo vzťahu presadzovať príliš, často na úkor tichšieho a prispôsobivého partnera. Dajte mu väčší priestor, viac počúvajte, môže to priniesť ovocie.