Či si vyberáme dôchodkový fond, či chceme šetriť na luxusnú dovolenku, väčší byt alebo deťom na lepšiu školu v zahraničí, väčšinou máme tendencie radiť sa s chlapom. S partnerom, finančným poradcom, zamestnancom banky, hlavne, nech je to muž. Muži sa predsa vo svete financií orientujú lepšie. Realita je však taká, že muži vo všeobecnosti nie sú na poli investovania až takí úspešní, ako si myslíme.

S chlapmi mávajú emócie

Na prvé počutie to môže znieť neuveriteľne, lebo emotívne rozhodnutia sú typické skôr pre ženy. Áno, pokiaľ ide o partnerský život, rodinu, zdravie alebo spontánne nákupy. Vtedy my ženy často vypíname rozum, konáme unáhlene, niekedy na hranici hystérie. Pokiaľ však ide o investovanie do budúcnosti, naša hlava sa prepne do iného módu. „Aj keď sú ženy častejšie považované za emocionálne založené a muži za racionálnejších, pri investovaní vstupuje do hry skôr vyššia náchylnosť mužov ísť do rizika. Ženy pri investovaní skôr desaťkrát veci zvážia, niekedy až do tej miery, že vôbec neinvestujú, muži skôr investujú rýchlejšie a na základe módneho trendu alebo zaručeného tipu,“ vysvetľuje investičný kouč Norbert Nepela z portálu Papučový investor.

„Ženám sa často smejeme, že si na všetko najprv prečítajú návod, zatiaľ čo pre mužov je návod až poslednou možnosťou, keď všetko ostatné zlyhá. V princípe vám však práve takýto prístup k investovaniu dáva možnosť byť úspešnejšími investorkami,“ dodáva Norbert a spomína tiež, že investovanie sa stále vníma ako príliš rizikové. Toto pomyselné riziko viacerým ženám rozsvieti akúsi varovnú kontrolku, hoci to tak v skutočnosti vôbec nie je.

„Pri investovaní platí jednoduché pravidlo, a to, že najlepším priateľom investora je čas. Je to práve čas, ktorý v podstate eliminuje väčšinu trhového rizika, teda rizika, že trhy významne poklesnú a s nimi aj naše investície. Je totiž pravda, že trhy krátkodobo kolíšu, niekedy aj dosť výrazne, z dlhodobého hľadiska však doteraz vždy rástli a šanca je, že aj dlhodobo do budúcnosti s väčšími alebo menšími výkyvmi rásť budú,“ posmeľuje Norbert všetky váhajúce investorky.

Práve opatrnosť, ktorá je v tomto smere pre ženy typická, je ich najväčšou devízou oproti mužom, ktorých v rozhodovaní, kam investovať, často poháňa vlastné ego či preceňovanie schopností.

Menej je viac

Zaujímavú štúdiu minulé leto publikovala Ekonomická univerzita vo Warwicku, ktorá skúmala vzorku 2 800 investorov. Po troch rokoch zistili, že návratnosť investícií bola u žien takmer o dve percentá vyššia ako u mužov. Dôvodom sú presne tie faktory, o ktorých rozpráva aj Norbert. Ženy boli v skúmanom trojročnom období viac trpezlivé a akcie držali dlhšie, čo najvýraznejšie ovplyvnilo ich výsledky. Muži, naopak, viac a častejšie obchodovali a investovali do rizikovejších obchodov, ktoré im krátkodobo priniesli viac, ale z dlhodobého hľadiska ich stáli väčšie straty.

Práve opatrnosť, ktorá je v tomto smere pre ženy typická, je ich najväčšou devízou oproti mužom, ktorých v rozhodovaní, kam investovať, často poháňa vlastné ego či preceňovanie schopností.
Práve opatrnosť, ktorá je v tomto smere pre ženy typická, je ich najväčšou devízou oproti mužom, ktorých v rozhodovaní, kam investovať, často poháňa vlastné ego či preceňovanie schopností.
Zdroj: Shuttestock

Profesor Stewart na konci výskumu prirovnal investičné správanie žien k sledovaniu zlého filmu, kde našiel paralelu v ľutovaní investície. V prípade filmu ženy ľutujú zle investovaný čas, v prípade akcií zle investované peniaze. Ženy radšej idú do vecí na istotu, preto si nezapnú film, ktorému od prvej chvíle neveria, preto radšej investujú do stabilnejších obchodov. Pre ženy je podľa neho pri investovaní na prvom mieste dosiahnutie finančných cieľov, zatiaľ čo u mužov silnú rolu zohráva vzrušenie z „investičnej hry“.

Ako máme investovať?

Existuje nespočetné množstvo teórií. Väčšina z nich spomína najmä fakt, že ženy aj v súčasnosti zarábajú podstatne menej ako muži. Vo svetovom priemere je to až o 22 percent menej, z čoho podľa výpočtov plynie, že počas života zarobí žena zhruba o 220-tisíc eur menej ako muž.

Podľa Norberta sú však tieto stratégie viac marketingový ťah na ženy, ktoré sa investovania boja, ako fakt založený na serióznych výskumoch. „Vždy musíme brať do úvahy, koľko sme schopní investovať, či už jednorazovo, alebo pravidelne, a čo chceme dosiahnuť. A na základe toho zvoliť vhodnú stratégiu, produkty a investičný horizont. Nikde v tejto rovnici však nie je určujúce pohlavie investora,“ zdôrazňuje kouč, zároveň priznáva, že určité špecifiká môžu predsa len nastať. Mnoho žien totiž, na rozdiel od mužov, ostáva počas života s deťmi na materskej, čím prichádza o príjem a ich investičný plán tomu treba prispôsobiť. Určite však nie je riešením investovanie zavrhnúť, keďže sa každý rok dĺžka života zvyšuje, a tak sa môže stať, že na dôchodku strávime viac času ako v aktívnom pracovnom živote. A určite nebude na škodu si na dôchodok prilepšiť, možno konečne na tú luxusnú dovolenku či pohodlnejšie bývanie.

Vedeli ste, že

… keď nezačnete sporiť pred 45. narodeninami, budete musieť sporiť trikrát toľko, ako keby ste začali už v 25 rokoch?

… startupy, ktoré zakladali alebo spoluzakladali ženy, dosahovali o 63 percent lepšie výsledky ako čisto mužské tímy?