Ženy nenávidia ženy?

Tieto teórie však potvrdzujú aj niektoré aktuálnejšie výskumy, napríklad štúdia londýnskej konzultantky Cecilie Harvey, ktorá je zakladateľkou platformy Tech Women Today. Zverejnená bola v magazíne Rozvoj a vzdelávanie v organizáciách v roku 2018. Podľa tohto prieskumu sa až 70 percent zamestnankýň cítilo šikanovaných inou ženou na vyššom poste a výsledkom tohto šikanovania bolo podľa nich zastavenie kariérneho rastu. Aj Cecilia Harvey vo svojej štúdii hovorí o syndróme včelej kráľovnej, ktorý je podľa nej najväčšou prekážkou žien v ich kariérnom postupe.

„Syndróm včelej kráľovnej môže mať negatívny dosah nielen na individuálnu kariéru, ale aj na prosperovanie firmy ako celku,“ napísala vo svojej práci Harvey. V podobnom období sa rovnakým výskumom zaoberal Workplace Bullying Institute, americký inštitút zaoberajúci sa šikanovaním na pracovisku. Podľa jeho výsledkov bolo 58 percent tyranov na pracovisku v radoch žien. Až 90 percent ich obetí boli iné ženy.

Margaret Thatcher si vyslúžila prezývku
Margaret Thatcher si vyslúžila prezývku "Železná lady".
Zdroj: Profimedia.sk

Jednou z najslávnejších „včelích kráľovien“ v histórii bola údajne Margaret Thatcher, prvá premiérka v Spojenom kráľovstve. Minimálne tak sa na jej adresu vyjadril jej životopisec Charles Moore, ktorý tvrdil, že premiérka nepropagovala ženy a nijako nepomáhala ženám vo svojom okolí v kariérnom raste. To ma však privádza k otázke – nie je za tvrdým správaním žien vo vysokých pozíciách v skutočnosti diskriminácia trvajúca dlhé roky? Ruku na srdce, ako sa vlastne zmenilo postavenie žien v spoločnosti a koľko ich je vo vedení firiem, inštitúcií či krajín?

Pokračovanie článku na ďalšej strane.