2. Kultivovaná exotika


Narazili sme na krajinu, kde je premiérkou žena a v namíbijskom parlamente vládne prísna genderová politika, ktorá prideľuje polovicu kresiel bez pardónu nežnejšiemu pohlaviu. Obyvatelia sú krásni a usmievaví ľudia, ktorí sa do Európy veľmi nehrnú. Nie je tu preto rozšírený ani sexturizmus. Ak sa niekto do miestnej ženy zamiluje, je pravdepodobnejšie, že v krajine aj so svojou kráskou ostane. Tak, ako sa to stalo nášmu poľskému sprievodcovi Jerzymu.

Pokračovanie na ďalšej strane.