Čo je depresia a kedy vzniká

Depresia je duševný stav, kedy dochádza k dlhodobým pocitom intenzívneho smútku, beznádeje a straty schopnosti prežívať radosť. Spojená je s prejavmi poklesu mentálneho aj fyzického zdravia a výkonnosti s presahom do oblasti sociálnej interakcie.

Na rozdiel do bežného smútku je depresia charakteristická vplyvom na celý život človeka, vrátane schopnosti sa sústrediť a fungovať v rámci bežného života.

Ide o ochorenie celého organizmu, ktoré je niekedy mylne označené aj ako psychická porucha „normálnosti“. Nič také počas depresie nenastáva, no to neznamená, že ju treba podceňovať. Bez riadnej odbornej liečby, ktorá zahŕňa aj antidepresíva, sa riešiť nedá.

Depresia môže vzniknúť na základe nejakej vonkajšej udalosti, najčastejšie ide o tragickú alebo výrazne stresovú udalosť, prípadne aj v dôsledku dlhodobého užívania návykových látok alebo organického poškodenia mozgu. Vplyv na to má aj genetika.

Podľa štatistík sa u 20 % ľudí objaví depresia aspoň raz za život v klinicky významnej forme. Čísla hovoria aj to, že ženy sú ohrozené až dvakrát častejšie, ako muži.

Typické prejavy a príznaky depresie

Depresiu možno spoznať podľa jej symptómov. Na rozdiel od bežnej zlej nálady alebo krátkodobého smútku sú tieto prejavy intenzívnejšie, opakované a dlhodobé. Dochádza k ovplyvneniu nielen pocitov, ale aj myslenia a telesných funkcií.

Medzi najčastejšie symptómy depresie patria:

 • pretrvávajúci smútok spojený s úzkosťou a pocitom prázdnoty
 • negatívny pohľad na seba aj okolie a podceňovanie sa
 • pocit beznádeje, pesimizmu a bezvýchodiskovej situácie
 • problémy so spánkom, nespavosť v noci a nadmerná spavosť cez deň
 • nepokoj, nervozita, nesústredenosť a zníženie mentálnej výkonnosti
 • neskôr aj zníženie fyzickej výkonnosti a pocit poklesu energie
 • ťažkosti so správnym príjmom potravy, buď ide o prejedanie sa alebo o hladovanie
 • odkladanie činností a úloh na „potom“, problémy s pamäťou a s rozhodovaním sa
 • bolesti hlavy, ťažoba na hrudníku, oslabenie a ochabnutie svalstva a celkovo zvýšená citlivosť na vonkajšie podnety


K typickým ťažkostiam, ktorými sa depresia prejavuje, sú aj tie, ktoré sa týkajú sociálnej interakcii. Ak sa cielene vyhýbate akémukoľvek kontaktu a vyhľadávate samotu spojenú s depresívnymi myšlienkami, ide tiež o typicky depresívne správanie.

Vedeli ste, že …
… smútok od depresie možno rozoznať podľa toho, že depresia je dlhodobá, intenzívnejšia a omnoho hlbšia a zasahuje do života tak, že celkovo ovplyvní našu výkonnosť

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Stupne depresie

Podľa postupu jednotlivých symptómov a vplyvu okolia ako aj iných faktorov sa depresia vyvíja v čase. Na rozoznanie jej priebehu sa rozlišuje podľa stupňov.

Tie sú tri a to ľahký, stredný alebo ťažký stupeň:

Ľahká depresia

Ak ide o ľahkú depresiu, zväčša sú jej príznaky miernejšie. Nedochádza ešte k závažným problémom v práci a v sústredení sa, objavuje sa najskôr len smutná nálada a premýšľanie nad celou situáciou. V tomto stupni je typické, že skôr vyhľadávate samotu a stránite sa spoločnosti iných ľudí a máte problémy so zaspávaním a spánkom.

Stredná depresia

V prípade stredného stupňa sa objavujú spomínané symptómy častejšie, depresívna nálada je intenzívnejšia a dlhodobejšia a dochádza k ovplyvneniu bežného života. Vyskytovať sa už môžu záchvaty plaču a úzkosti, najmä mimo spoločnosti. Trpieť môžete nespavosťou, nechutenstvom do jedla, nadmernou únavou a znížením výkonnosti.

Ťažká depresia

Najťažším stupňom je ťažká depresia. Príznaky sa manifestujú už veľmi intenzívne, patologicky prevažuje stála negatívna nálada. Dochádza k stavu permanentného psychického aj fyzického vyčerpania, prevažuje nespavosť, objaviť sa môže dlhodobejšie hladovanie. Typickou črtou je prepadanie myšlienkam, že situácia nemá riešenie.

Rýchly test depresie

Ak chcete vedieť, či depresiou naozaj trpíte, je nevyhnutné navštíviť odborníka. Svoj zmysel má ale aj rýchle a orientačné zistenie, na čo slúži tzv. depresia test.

Ten je založený na zodpovední niekoľkých otázok:

 • Prevláda u vás dlhodobo zlá alebo pesimistická nálada?
 • Máte nepríjemné pocity tak v spoločnosti ľudí, ako aj osamote?
 • Plačete často alebo máte plačlivú náladu pravidelne?
 • Objavujú sa u vás problémy s obezitou alebo chudnutím?
 • Máte problémy sa sústrediť?
 • Cítite sa pravidelne a dlhodobo vyčerpane a to bez ohľadu na spánok?
 • Máte pocit, že už na ničom vám nezáleží a nemáte energiu na bežný život?
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Čo robiť s depresiou a ako sa lieči

Po stanovení diagnózy depresie lekárom sa pristupuje k jej liečbe. Tu pozostáva postup z dvoch ciest a to z psychoterapie a z užívania antidepresívnych liečiv.

Užívanie antidepresív je nevyhnutnosťou. Je to preto, že počas depresie dochádza k poklesu dôležitých hormónov serotonín a noradrenalín v nervových zakončeniach v mozgu. Antidepresíva spôsobia stav zvýšenia ich hladina a normalizovania ich prítomnosti a to prirodzene. Efekt užívania sa dostaví do 3 až 4 týždňov.

Druhou cestou je spomínaná psychoterapia. Tá môže samostatne pomôcť iba pri tých najľahších formách, všeobecne sa využíva práve v kombinácii s liekmi. Cieľom psychoterapie je lepšie pracovať s aktuálnymi ťažkosťami aj predchádzať budúcim.

Súčasťou liečby je znižovanie stresu a negatívnych vplyvov a kombinácii s cielenými zmenami dlhodobo sa týkajúcimi životného štýlu ako aj životosprávy.

Čo sa týka spomínaných zmien, týkajú sa stravovania, sociálnych interakcií, budovania sebavedomia a zdravej asertivity, dennej rutiny aj spánkovej hygieny. Dôležité je obmedziť konzumáciu alkoholu, fajčenie a časový stres. Naopak, významne pozitívnu úlohu hrá aktívny pohyb, pravidelný oddych počas dňa aj podpora blízkeho okolia.

Čo počas depresie nerobiť

Súčasťou liečby depresie a riešenia depresívnych stavov musí byť aj vyhýbanie sa niektorým rizikovým alebo negatívnym faktorom. Mnohé z nich môžu na prvý pohľad pomôcť, no v skutočnosti len zhoršia celý proces terapie a dosiahnutia riešenia.

Ak chcete depresiu riešiť, vyhnite sa počas nej:

 • náročnejším úlohám alebo závažným rozhodnutiam
 • alternatívnym spôsobom jej potlačenia, napríklad workoholizmom, dovolenkovaním alebo vypĺňaním času aktivitami či naopak nadmerným spánkom
 • myšlienkam na sebapoškodzovanie alebo sebaubližovanie si
 • podvedomým porovnaniam seba s inými ľuďmi
 • podvedomým myšlienkam, že ju dokážete prekonať iba vôľou a trpezlivosťou

Pokiaľ ste už začali odbornú liečbu, dokončite ju. Nesnažte sa presvedčiť samých seba, že ste na tom už lepšie a nie je potrebné pokračovať v konzultáciách s lekárom. Vyhýbajte sa extrémnym myšlienkam, či už sú pozitívne alebo negatívne. Depresiu nikdy neriešte sami bez partnera alebo rodiny, naopak, podpora okolia je veľmi dôležitá!