Časy, keď sa o sexe len šepkalo, pretože hovoriť o ňom nahlas bolo nanajvýš nedôstojné a neslušné, sú už, našťastie, dávno za nami. Žijeme v časoch voľného výberu sexuálnych partnerov, máme právo rozhodovať o svojom tele, nahota prestala byť tabu a sexuálna orientácia už nie je predmetom utajovania. Teda aspoň vo vyspelých liberálnych krajinách.

Sexuálna revolúcia nie je len o sexe samotnom. Najmä v západnom svete mali dovtedy ženy postavenie takmer totožné s dieťaťom.
Mgr. Denisa Nešťáková, PhD.

Za to všetko a ešte omnoho viac môžeme ďakovať aj hnutiu hippie, ktoré v 60. rokoch minulého storočia veľkú zmenu naplno spustilo. Táto generácia, ktorá už odmietala ďalej skrývať svoje prirodzené prejavy, otvorila dokorán okná sexuálnej revolúcii.

 

Hnutie hippie v 60. rokoch minulého storočia veľkú zmenu naplno spustilo. shutterstock

Začiatky siahajú ešte ďalej

Nebavíme sa tu však len o mladých ľuďoch s pierkami vo vlasoch, ktorí tancovali na Woodstocku a hlásali voľnú lásku. Revolúcia zahŕňala obrovské množstvo slobôd a zákonov, na ktorých sa podieľali politici, lekári, ženy, muži – bojovníci za ľudské práva. „O sexuálnej revolúcii hovoríme najmä v Spojených štátoch amerických a západnom svete od 60. do 80. rokov 20. storočia. Vyrástla z presvedčenia, že sex a sexualitu treba vnímať ako normálnu súčasť života a nie ju potláčať náboženstvom, štátom či dvojitou sexuálnou morálkou. No jej počiatky by sme mohli hľadať už v 20. a 30. rokoch, keď sa v Európe rozbehla Svetová liga za sexuálnu reformu,“ vraví historička Denisa Nešťáková, ktorá sa téme sexuality venuje vo svojich štúdiách a publikáciách. Dobre rozbehnutú reformu na starom kontinente zabrzdila druhá svetová vojna, po ktorej sme sa vrátili zase na začiatok. V Amerike sa však začali diať veľké veci. Do revolúcie sa zapojila celá spoločnosť a odsúdila dovtedajšie tradičné normy, ktoré trestali mimomanželský sex, homosexualitu považovali za duševnú chorobu a ženám nedávali právo rozhodovať takmer o ničom.

Do revolúcie sa zapojila celá spoločnosť.
Zdroj: Getty Images

„Sexuálna revolúcia nie je len o sexe samotnom. Najmä v západnom svete mali dovtedy ženy postavenie takmer totožné s dieťaťom. Nemohli pracovať bez povolenia manžela, mať účet v banke alebo svoje financie, nemali prístup k antikoncepčným prostriedkom, čiže boli absolútne závislé od manžela. Ich prejavy sexuality boli do veľkej miery obmedzované tým, čo mala byť ich úloha – splniť manželskú povinnosť a mať deti. Nie však mať zo sexu a intimity radosť. A ak by sa rozviedli, mohli prísť o deti a akékoľvek finančné zázemie. So sexuálnou revolúciou prišlo prehodnotenie postavenia žien v rámci práva, práce, financií a, samozrejme, sexu,“ opisuje ďalej odborníčka dobu, v ktorej by dnes nechcela vyrastať a žiť žiadna z nás.

Tabletka, ktorá všetko zmenila

Jednou z hlavných príčin, ktoré ju spustili, bola antikoncepčná tabletka. Fenomenálny objav 60. rokov, vďaka ktorému partnerský, ale aj príležitostný či mimomanželský sex prestala sprevádzať neustála obava z neželaného tehotenstva. Prístup k antikoncepcii zmenil totálne pohľad na rodičovstvo. Už nebolo výsledkom náhody, dalo sa plánovať. Ako prvý ju schválil americký prezident Lyndon Johnson a Najvyšší súd USA rozhodol, že vláda nemá právo diktovať ženám jej používanie a môžu oddialiť pôrod a založenie rodiny, pričom pokračujú v intímnom živote.

Prístup k antikoncepcii zmenil totálne pohľad na rodičovstvo. shutterstock

Progresívna spoločnosť si vyslúžila obvinenia, že zničila tradičnú rodinu. Jasné, že cirkev a náboženské orgány sa proti sexuálnej revolúcii bránili. V tomto štádiu, keď sa začali po svete vo veľkom rušiť aj zákony o interrupcii, už však nebolo cesty späť. Hnutie za kontrolu potratov presadzovalo v 60. a 70. rokoch ich legalizáciu, čo bol veľký prielom. Šíriť vo veľkom liberálne myšlienky sexuálnej revolúcie pomáhali aj médiá. Priam ikonickou sa stala reklama britskej Rady pre výchovu a zdravie, ktorá zobrazovala akože tehotného muža a slogan: Bol by si opatrnejší, ak by si bol tehotný ty? Cieľom bolo rozšíriť povedomie o antikoncepcii aj medzi mužmi a zvýšiť ich pocit zodpovednosti. Tehotenstvo sa totiž v tom čase vnímalo ako takmer výlučne ženská záležitosť.

Rozvod už nie je hanba

Ruka v ruke s uvoľňovaním sexuálnej morálky nastúpili rozvody manželstiev. Áno, diali sa aj predtým, ale boli poznačené stigmou, ktorú si so sebou niesli najmä ženy. Revolúcia uľahčila celý proces rozviazania manželského zväzku a práve v 60. rokoch bol aj zaznamenaný najvyšší počet rozvodov, pričom miera manželstva sa výrazne znížila.

Ruka v ruke s uvoľňovaním sexuálnej morálky nastúpili rozvody manželstiev. shutterstock

Niektorí to považovali za negatívnu stránku sexuálnej revolúcie spoločne s vyšším výskytom sexuálne prenosných chorôb. Ale ako to už býva, každé za so sebou prináša aj nejaké to proti. „Sprístupnenie antikoncepčnej tabletky či legalizácia interrupcií zároveň znamenali zníženie úmrtí žien, ktoré často spôsobovali nelegálne a životunebezpečné interrupcie. Negatívom môže byť, že mnohé ženy a muži experimentovali so svojou sexualitou bez schopnosti povedať nie. Niekto môže chápať aj väčšiu rozvodovosť alebo umožnenie ženám žiť voľnejšie ako negatívum. Ja osobne to však vnímam skôr ako možnosť opustiť partnera agresora, sukničkára či alkoholika,“ tvrdí Denisa Nešťáková.

Ženy začali naplno využívať svoje práva.
Zdroj: Shutterstock

Pred revolúciou sa bralo akosi automaticky, že ak mladý pár čaká dieťa, okamžite nakráča pred oltár. Mnohí si s príchodom antikoncepcie, zlegalizovania interrupcií a uľahčenia rozvodov uvedomili, akú silnú zbraň dostali do rúk. Najmä ženy, ktoré začali naplno využívať svoje práva. Dnes si ani nevieme predstaviť, čo to pre ne v tých časoch muselo znamenať. Berieme to už ako samozrejmosť.

Pokračovanie článku na ďalšej strane.