Rak 22. 6. – 22. 7.

Riešte situácie či spory okamžite a neodkladajte ich na neskôr. Najmä v práci je namieste ozvať sa, ak sa vám niečo nepáči. V opačnom prípade by ste potláčali svoje emócie, čo by sa mohlo odzrkadliť na zdraví. Nepotrebujete sa s nikým radiť, konajte podľa svojho najlepšieho uváženia. Ani ten najlepší radca nie je vo vašej koži a nevie, ako niektoré udalosti pociťujete. Paradoxne, ak poviete v zamestnaní aj nepríjemné veci na rovinu, môže vás to posunúť. Zamestnávateľ si bude ceniť vašu úprimnosť. Súkromie síce nebude bohaté na žiadne špeciálne udalosti, ale užijete si stabilitu a oporu od najbližších. Trávte s nimi čo najviac času, ľahšie potom zvládnete aj kariérne témy. 

Lev 23. 7. – 23. 8.

Zamerajte sa na vzťahy a ich skvalitnenie, prinesú vám okrem iného pracovné úspechy. Zlepšiť by ste tento mesiac mohli najmä komunikáciu. Zdanlivo hovoríte pomerne jasne, no niekedy je to príliš zdĺhavé a občas pravdu zaobaľujete. Trénujte sa na partnerovi a blízkych, potom to prenesiete prirodzene aj do zamestnania, v ktorom sa to odzrkadlí na príjmoch. Od rodiny dostanete spätnú väzbu ohľadne vašej zmenenej formy komunikácie. Nemusí byť vždy príjemná, no len cez uvedomenie vlastných chýb sa posuniete.

Panna 24. 8. – 23. 9.

S novým mesiacom prichádza šanca dobre sa materiálne zabezpečiť. Zaujímavé ponuky či prílev financií nemusia prichádzať len z aktuálnej práce. Môže ísť aj o výhru, dedičstvo alebo výhodný predaj. V hlave máte dobre upratané priority. Preto sa nebojte robiť kroky, ktoré pre vás nie sú bežné. Dajte si len pozor, aby ste takýto racionálny postoj, ktorý občas pripomína robota, nenosili aj domov. Pri partnerovi a rodine prejavujte viac emócií a naplánujte si spoločné aktivity, tak sa vám podarí dobíjať si baterky. 

Pokračovanie na ďalšej strane.