Býk (21.4. - 21.5.)
Môže sa ti ponúknuť niekoľko príležitostí na zlepšenie pracovného postavenia alebo zvýšenie príjmov. Budeš mať dobré podmienky na to, aby si ukázala svoje schopnosti a talenty. V druhej polovici mesiaca sa ti môže ponúknuť aj niekoľko možností na cestovanie alebo získanie nových skúseností.