Baran 21. 3. - 20. 4.

Apríl u vás poznačí snaha dostať sa čo najrýchlejšie k svojim cieľom, a to bez ohľadu na to, či ide o kariéru alebo súkromie. Nebudete mať problém stanoviť si spôsob a systém, ako napredovať, aj komunikácia bude u vás na výbornej úrovni. Pracovne by mali vaše predstavy vychádzať, vo vzťahoch si však dajte pozor, aby ste sa nesprávali mechanicky. Možno potrebujete mať naplánované všetko aj s partnerom, no nezabúdajte na city a spontánnosť. Problémy by sa mohli objaviť len pri téme hospodárenia s peniazmi. V nej budete partnera príliš organizovať a brzdiť, čo môže vnímať ako lakomosť.


Býk 21. 4. - 21. 5.

Láska u vás tento mesiac začne prekvitať, a to najmä z intímnej stránky. Hoci sa spočiatku partner poteší vašej náruživosti, nezabúdajte, že všetkého veľa škodí. Ak nebude mať vaša polovička rovnaký apetít, môže ho vaša snaha až odrádzať. Nenaplnenie v tomto smere by mohlo u vás vyústiť v potrebu nezmyselných nákupov, preto si počas apríla strážte peňaženku a nemíňajte za zbytočnosti. V práci budete tento mesiac ochraňovať všetkých slabších a hneď, ako uvidíte krivdu či nespravodlivosť, postavíte sa za slabšieho kolegu. Je to chvályhodná vlastnosť, no mohla by vás zamotať do situácií, ktoré sa vás priamo netýkajú.


Blíženci 22. 5. - 21. 6.

Za množstvo drobných konfliktov, ktoré si pre vás apríl pripravil, si do určitej miery môžete samy. Vynárajú sa vo vás staré nedoriešené krivdy, máte potrebu presadzovať si svoj názor a aj pri drobnostiach ste veľmi tvrdohlavé. Najmä skromné vzťahy budú pre vás momentálne veľmi náročné. Chcete si presadiť svoju pravdu, zároveň si uvedomujete, že blízkym ubližujete svojím tvrdým prejavom. Aj v práci pozor na slová, nie každý znesie prejav, ktorý je aktuálne pre vás typický. Akékoľvek nevyrovnané záležitosti by ste mali skôr riešiť vnútorne v sebe, nie slovne.

Pokračovanie na ďalšej strane.