Zasadiť strom a podporiť spoločnú iniciatívu Yves Rocher a neziskovej organizácie Čmelák môže veľmi jednoducho ktokoľvek.

Yves Rocher má zelenú takzvane v génoch a ochrana biodiverzity patrí medzi jej kľúčové všeobecne prospešné aktivity, ktoré realizuje prostredníctvom Nadácie Yves Rocher. Česká republika sa už po druhýkrát zaradí medzi tridsiatku krajín, ktoré sa pripojili k iniciatíve Saďme pre planétu. Práve vďaka nej bolo po celom svete zasadených už viac než 70 miliónov stromov. Cieľom českého projektu nebude vysádzanie nových lesov, ale obnova tých existujúcich, oslabených dlhodobým sadením jedného druhu drevín. Do monokultúrnych lesov Ralskej pahorkatiny budú vďaka spolupráci s českou neziskovkou Čmelák – Spoločnosť priateľov prírody pribúdať stromy, ktoré tu kedysi prirodzene rástli.

Darujte zasadený strom

Podporiť dlhodobú iniciatívu nadácie môže ktokoľvek a kedykoľvek, a to i keď to má do lesa ďaleko. „V Yves Rocher dávame možnosť každému, kto má chuť prispieť. Zapojiť sa do aktivít, ktorými vraciame prírode, čo nám dáva, možno veľmi jednoduchým spôsobom. Za každý zakúpený produkt s logom I love my planet je vysadený jeden strom,“ upresňuje Miroslav Kubricht, generálny riaditeľ Yves Rocher Česká republika a Slovensko. „S každým takto označeným produktom, ktorý napríklad kúpite niekomu ako darček, teda zároveň darujete i zasadený strom,“ dodáva.

Stromy sú sadené po celom svete a vďaka projektu Saďme pre planétu a spolupráci s miestnou partnerskou neziskovkou teraz budú opäť vysádzané i v Česku. „Naším hlavným poslaním je obnova harmonických vzťahov medzi človekom a prírodou a vytváranie príležitostí pre tých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na podobe miesta, kde žijú. Vysadili sme už viac než 400 000 sadeníc z našich vlastných bioškôlok,“ popisuje prácu neziskovky riaditeľka Čmeláka Daniela Fialová. „Vďaka Nadácii Yves Rocher ich zasadíme ďalších 100 000, pričom spolupráca má i dôležitý sociálny a ekovýchovný rozmer. Na výsadbách sa totiž budú podieľať nielen miestni živnostníci, ale i mnoho dobrovoľníkov,“ doplňuje Fialová.

Iniciatíva je celosvetovo financovaná mimo iné z predaja produktov s označením I love my planet. Pobočky Yves Rocher finančne podporujú aktivity nadácie tiež príspevkami z novo založených zákazníckych kariet. Projekt vysádzania stromov v Českej republike bol zároveň podporený priamym finančným príspevkom českého zastúpenia značky.

Zanechajte pozitívnu stopu

Nadácia Yves Rocher založená v roku 1991 s cieľom podporovať projekty, ktorých hlavným poslaním je ochrana biodiverzity, funguje pod záštitou Francúzskeho inštitútu (Institut de France, verejná inštitúcia združujúca päť francúzskych Akadémií vied). Jej pôvodný záväzok vysadiť 1 milión stromov bol navýšený na 100 miliónov do roku 2020. „Vízia projektu Saďme pre planétu má nielen ekologickú a environmentálnu, ale i sociálnu rovinu. Prispievame k utváraniu komunít, podporujeme aktivity miestnych obyvateľov a lokálnych zamestnávateľov,“ hovorí predseda nadácie Jacques Rocher, syn zakladateľa značky. „Snažíme sa tak naplňovať ideu, ktorá je od počiatku naším mottom: zanechávať pozitívnu stopu na najrôznejších miestach našej planéty.“

Viac o projekte Saďme pre planétu na www.yves-rocher.cz/sazejme_pro_planetu