Výplň v hlbokej vráske hnevu
Kyselina hyalurónová sa používa pri hlbokých vráskach v oblasti glabely, kedy sú zmeny vo viacerých vrstvách kože. Je však potrebný správny materiál a nesmierne dôležitá je správna a opatrná technika aplikácie. Táto oblasť je hneď po nose najrizikovejšou oblasťou pre aplikáciu výplní. A to z dôvodu cievnej anastomózy medzi cievou, ktorá sa nachádza v tejto oblasti a cievou vedúcou a vyživujúcou naše oko. Inak povedané, hrozí riziko oslepnutia! Výplne patria iba do rúk lekárom vzdelaných v tejto problematike.

Čas a objem čela
Po pravidelnej aplikácii botoxu dochádza k jemnej atrofii svalu, čiže jeho stenšeniu. Ďalšim faktom je, že v rámci procesu starnutia dochádza aj k zmenám v oblasti čela a túto oblasť naopak vypĺňame. Samozrejme veľmi jemne a decentne.