Môže sa zdať, že nadmerná a najmä trvalá strata vlasov je doménou mužov. Tento problém však neobchádza ani ženy. V prípade oboch pohlaví je na vine testosterón resp. jeho derivát, ktorý deštruuje vlasové folikuly.  U žien je jeho hladina relatívne zvýšená v období klimaktéria, počas tehotenstva či po pôrode. U mužov sa proces nenávratnej straty vlasov spôsobenej aktivitou tohto hormónu môže začať už okolo 25 roku života.

Negatívny vplyv na kvalitu vlasov má aj užívanie antikoncepcie či časté nosenie vrkočov a utiahnutých účesov, zlá životospráva, dlhodobé užívanie liekov, zlý krvný obeh či vyšší a pokročilý vek i stres.

Efektívnym a jediným dlhodobým riešením vypadávania vlasov je ich transplantácia. S pomocou moderných, neinvazívnych metód transplantácie vlasových folikulov z tzv. darcovskej zóny (zadnej časti hlavy), kde sa nachádzajú folikuly rezistentné voči testosterónu, získate svoje vlasy späť. Alebo získate vytúženú leviu hrivu, po ktorej ste túžili.

„Technika sa v odbornej literatúre označuje ako FUE (Follicular Unit Extraction). Vykonáva sa v lokálnej anestéze a preto je nebolestivá. Nakoľko sa využívajú ihly s veľmi malým priemerom, prakticky nezanecháva jazvy,“ hovorí MUDr. Ján Popovič z Dr. Popovič Inštitútu, licencovaného pracoviska, ktoré túto metódu na Slovensku úspešne realizuje.

Pri výbere pracoviska však musíme byť opatrní. Nie všetky pracoviská, pôsobiace na slovenskom trhu, totiž majú licenciu, ktorá ich oprávňuje vykonávať transplantáciu vlasov. Konzultácie vykonávajú v prenajatých bytoch a zamestnávajú ľudí, ktorí nemajú požadované medicínske vzdelanie. Rovnako problematické môžu byť i „recenzie“ v internetových diskusiách. Nikdy neviete, kto sa pod nickom diskutujúceho skutočne skrýva, a s akým cieľom príspevok napísal. Pred transplantáciou vlasov je preto vždy užitočné osobne sa informovať a preveriť si, či zvolené pracovisko disponuje potrebnou licenciou.

Výborné výsledky v oblasti transplantácie vlasov vykazuje napríklad Dr. Popovič Inštitút.  Klinika pôsobiaca v Bratislave je licencovaná Bratislavským samosprávnym krajom pre realizáciu pokrokovej  metódy transplantácie vlasových folikulov FUE (Follicular Unit Extraction). Ide o nebolestivú metódu trvalého zahustenia vlasov s krátkou dobou rekonvalescencie, ktorú vyhľadávajú slovenskí i zahraniční klienti. Dr. Popovič Inštitút poskytuje služby klientom aj počas víkendov.

Viac info na www.drpopovic.sk