Každý rok odborníci na ekológiu z prestížnych univerzít Yalovej a Columbijskej zostavia rebríček štátov, ktoré najviac dbajú o ochranu životného prostredia. Zelené krajiny si tento titul vyslúžili tým, že aktívne chránia a obnovujú prírodu, vo veľkom recyklujú, šetria prírodnými zdrojmi, využívajú obnoviteľnú energiu, podporujú ekonomický rast bez použitia fosílnych palív, znižujú emisie CO₂, spotrebu uhlia či ropy a snažia sa o zlepšenie zdravia svojich občanov. Tí cestujú, ako inak, prevažne hromadnou dopravou alebo inými ekologickými variantmi.

Slovensko sa s EPI 60 ocitlo tesne za Austráliou a len o málo sme predbehli Česko.
Slovensko sa s EPI 60 ocitlo tesne za Austráliou a len o málo sme predbehli Česko.
Zdroj: Shutterstock

Všetky tieto faktory sa následne premietnu do indexu environmentálnej výkonnosti (EPI – z angl. Environmental Performance Index), ktorý zohľadňuje aj kvalitu ovzdušia, biodiverzitu či pitnú vodu. Konečné skóre (od nula po sto) následne určí, ktorá krajina je z hľadiska ekológie najvhodnejšia pre život. Na chvoste sa so skóre len 18,9 umiestnila India. Slovensko sa s EPI 60 ocitlo tesne za Austráliou a len o málo sme predbehli Česko. No a krajina, ktorá rebríčku z minulého roka kraľuje, je Dánsko s ratingom 77,9. Ktoré ďalšie krajiny sa umiestnili v TOP 10?

1. Dánsko

Dánsko obhájilo svoje prvenstvo a už druhý rok po sebe je najzelenšou krajinou sveta vďaka účinnej ekologickej politike, ktorú postupne aplikuje do bežného života už niekoľko desaťročí. Zelená energia je hlavným cieľom krajiny, v súčasnosti približne dve tretiny dánskej elektriny pochádzajú z takzvaných čistých zdrojov a zaviazali sa, že do roku 2050 budú využívať sto percent obnoviteľnej energie. Kodaň je jedným z najčistejších miest na svete, čo do veľkej miery súvisí s tým, že pred autami uprednostňujú bicykle a v najbližších troch rokoch sa chce stať prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom na svete.

Kodaň sa v najbližších troch rokoch chce stať prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom na svete.
Kodaň sa v najbližších troch rokoch chce stať prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom na svete.
Zdroj: Shutterstock

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE.